Gå til indholdet

Persondata- og privatlivspolitik

Sidst opdateret d. 23. maj 2018

Vi passer på dine personoplysninger, og ønsker, at du som kunde hos os er orienteret om, hvordan vi behandler dem. Her kan du læse, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem samt hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

1. Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på:

Skateparks.dk v/ Mikkel Tschentscher
Kvædehaven 22, 2600 Glostrup
E-mail: info@skateparks.dk
CVR-nr. 36064382

2. Din sikkerhed

Vi har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, misbrugt, forringet, kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

3. Cookies

Vi anvender forskellige cookies når du besøger dette website. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad cookies bruges til?
Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Google Analytics (trafikmåling)
Vi benytter cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Annoncenetværk
Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg

4. Formål med behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler kun de persondata, der er nødvendige i forhold til drive min virksomhed. Oplysninger bruges blandt andet til:

  • Tilbudsgivning
  • Rådgivning og konsultering
  • Markedsføring, analyse og statistik
  • Løbende regnskab og bogholderi
  • Opfyldelse af lovkrav.

5. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Vi bruger samarbejdspartnere (databehandlere og underdatabehandlere) og datacentre i forskellige europæiske lande. Det betyder, at dine personoplysninger kan blive overført til disse. Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvor personoplysningerne er placeret. Du kan til enhver tid skrive til info@skateparks.dk

6.  Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil vores kundeforhold er ophørt, og forældelsesfristerne i forældelsesloven er indtrådt. Opbevaringen af personoplysningerne sker tillige med respekt for de forpligtelser vi er underlagt i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen. Herefter vil dine personoplysninger blive slettet. Du kan til enhver tid anmode om, at dine persondata bliver slettet.

7. Pligtmæssig information

Vi har brug for personoplysninger om dig og din virksomhed, når vi fx opretter og administrerer nye projekter. Hvis du ikke giver personoplysningerne til os, vil konsekvensen være, at vi ikke kan varetage opgaverne.

8. Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.

Retten til sletning
Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil vores kundeforhold er ophørt, og forældelsesfristerne i forældelsesloven er indtrådt. Opbevaringen af personoplysningerne sker tillige med respekt for de forpligtelser vi er underlagt i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen. Herefter vil dine personoplysninger blive slettet. Du kan til enhver tid anmode om, at dine persondata bliver slettet.

Retten til begrænset behandling
Du har ret til at begrænse min behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til os, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. I samme tilfælde har du en ret til at få dine personoplysninger overdraget fra os til en anden dataansvarlig, fx til et andet konsulenthus eller bureau.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at vi ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, fx hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. Vi kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine personoplysninger på et andet grundlag end samtykke.
Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte kundeforholdet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive en mail til os på info@skateparks.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet eller ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

9. Klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over min behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til os, hvis du mener at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få min forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.

10. Ændringer af privatlivspolitikken

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i min behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør jvig det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret”. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på websitet.

Datoen for, hvornår vi sidst har opdateret denne politik, fremgår øverst på siden